วิธีการหางานเพชรบุรีเพื่อให้ได้งานรวดเร็วขึ้น

การจับประเด็นความสำคัญในการ หางานเพชรบุรี เพื่อให้คุณไม่พลาดการสมัครงาน สำหรับหลักการหางานที่มีความสำคัญแล้วนั้น คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการหางานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการทำงาน ทักษะการพูด หรือบุคลิกภาพต่างๆ สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยหางานทำและยังไม่รู้จักวิธีการเขียนเรซูเม่ ซึ่งทุกวันนี้ในสื่อออนไลน์มีตัวอย่างการเขียนเรซูเม่แนะนำแก่ผู้สมัครงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งคนหางานาสามารถเตรียมความพร้อมโดยการเข้าไปค้นหาข้อมูลและรายละเอียดวิธีการเขียนในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการเขียนใบสมัครงานได้ บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าใบสมัครงานหรือเรซูเม่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นด่านแรกในการเปิดตัวของคุณให้ผู้คัดเลือกทำความรู้จักคุณผ่านประวัติหรือรายละเอียดในเอกสาร ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจะถูกคัดเลือกไปขั้นตอนการสัมภาษณ์งานหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารตัวนี้นี่หละ

มีผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีความรู้ในการเขียนใบสมัครงานอย่างไรให้เกิดความน่าสนใจ บางคนใส่รายละเอียดมากจนเกินไปหรืออาจจะเขียนติดกันจนคนอ่านประวัติอ่านแล้วตาลาย หรือบางคนเขียนรายละเอียดเยอะจนเกินไป เรียกได้ว่าเขียนเนื้อหามีแต่น้ำ เนื้อหาจริงๆ แทบไม่มี การเขียนแบบนี้อาจจะทำให้ใบสมัครงานของคุณถูกตัดออกก็เป็นไปได้

ทำอย่างไรให้ HR สนใจใบสมัครของคุณ

  1. มีการใส่รูปภาพหรือภาพถ่ายอย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าการสมัครงานของทุกองค์กร มีการกำหนดเอกสารที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรูปถ่ายด้วย เพื่อที่ผู้คัดเลือกจะได้สามารถมองเห็นหน้าเห็นตาของผู้สมัคร เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งในการคัดเลือก ดังนั้นคนหางานที่คิดว่ารูปถ่ายนั้นไม่มีความสำคัญ จริงๆ แล้วฝ่ายคัดเลือกเค้ามีการตรวจสอบหรือดูข้อมูลทั้งหมด ความเป็นระเบียบ ความถูกต้อง รวมถึงภาพรวมอื่นๆ อีกด้วย
  2. ลำดับขั้นตอนความสำคัญ การจะเขียนเรซูเม่นั้นคุณควรที่จะมีการกำหนดหรือลำดับเรียบเรียงความสำคัญ เช่น สิ่งไหนที่คุณควรแนะนำองค์กรเป็นอันดับแรก ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเรียงลำดับจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน นอกนั้นเป็นข้อมูลเสริมเพิ่มเติมที่ผู้สมัครต้องการแนะนำตัวเอง อย่างเช่นความสามารถพิเศษ หรือการฝึกอบรมพิเศษ ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักในการคัดเลือก แต่ก็จะมีส่วนช่วยให้ข้อมูลของคุณเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ทำให้ใบสมัครงานของคุณดูโดดเด่นขึ้น ดังนั้นรายละเอียดเหล่านี้ผู้สมัครงานไม่ควรทำการมองข้าม
  3. ใส่รายละเอียดช่องทางการติดต่อ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเขียนใบสมัครงาน ต่อให้คุณเขียนเอกสารการสมัครงานมาสวยหรู แต่ถ้าไม่ใส่ช่องทางการติดต่อก็อาจจะทำให้พลาดการติดต่อนัดสัมภาษณ์งานจากผู้คัดเลือกได้ ดังนั้นการใส่ช่องทางการติดต่อสามาถเลือกช่องทางที่สามารถเข้าถึงคุณได้อย่างรวดเร็ว เช่น เบอร์โทรศัพท์, Line, E-mail เป็นต้น และอย่างลืมที่จะตรวจสอบตัวสะกดที่เราพิมพ์ด้วยว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้รับการติดต่อจากองค์กรไหนๆ เลยก็เป็นได้
  4. เนื้อหาสั้น กระชับ ได้ใจความ สำหรับรายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลการสมัครงาน เรซูเม่นั้น ควรจะมีความถูกต้อง ละเอียด กระชับ และสามารถจับใจความได้เลย ไม่ใช่ใส่ข้อมูลแต่น้ำ เจ้าหน้าที่คัดเลือกอ่านไปครึ่งหน้ากระดาษแล้วยังไม่เป็นข้อมูลการทำงานเลย อันนี้ก็อาจจะทำให้ใบสมัครงานของคุณ ถูกเจ้าหน้าที่องค์กรตัดออกก็เป็นได้ เบื้องต้นแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยเขียนใบสมัครงาน อาจจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้ หรืออาจจะลองเขียนรายละเอียดทั้งหมด จากนั้นค่อยมาคัดและตัดข้อความที่ไม่จำเป็นออกอีกครั้ง เหมือนเป็นการทวนข้อมูลไปด้วยอีกทางหนึ่ง
  5. ตรวจสอบตัวสะกดอย่างรอบคอบ การที่จะทำให้ใบสมัครงานของคุณดูน่าเชื่อถือหรือไม่นั้น คุณจะต้องทำการตรวจรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งก่อนทำการส่งใบสมัคร หรืออาจจะตรวจตัวสะกด การเว้นวรรค์ตอน หรือการย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายองค์กรให้ความใส่ใจ ซึ่งตรงนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าการที่คุณกรอกเอกสารเหล่านี้คุณมีความใส่ใจในรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน

การให้ความสำคัญในแต่ละขั้นตอนของการสมัครงานถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยให้การหางานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสมัครงานในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมกับจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการหางาน เพราะเมื่อถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน ถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถจริง ก็อาจจะไม่ได้รับการคัดเลือก ทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย