ช่างเครื่องปั๊ม บริการงานซ่อมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมแก้ไขบำรุงมอเตอร์ทุกชนิด

เพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานยาวนาน ทำความสะอาด เอาสิ่งสกปรกออกและเปลี่ยนส่วนที่เสียหาย และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ช่างเครื่องปั๊ม จะทำการตรวจสอบว่าการหล่อลื่นใช้อย่างถูกต้องและมีปริมาณตามระดับที่ระบุหรือไม่ ปั๊มทุกเครื่อง ควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา การเดินท่อและท่อส่ง ยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่แน่นอน ช่างควบคุมเครื่องจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอเพราะทุกอย่างมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องทำงาน หากขาดตกบกพร่องไปข้อหนึ่งข้อใดจะทำให้ชิ้นส่วนของปั๊มน้ำสึกหรออย่างรวดเร็ว การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน ให้มีการเสียค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการขาดการบำรุงรักษา ส่งผลทำให้ผิวสัมผัสเกิดความขรุขระ ทำให้ลูกปืนสึกหรอในอัตราที่รวดเร็ว โดยมีระยะห่างจากหน้าจานทางจ่ายของปั๊มน้ำ

ปัญหาเหล่านี้ ช่างเครื่องปั๊ม ควรตรวจให้พบเสียก่อน แต่ยังเกิดไม่มากนัก พร้อมกันนี้ยังรับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม การตรวจดูการสั่นของเครื่องระหว่างเดินเครื่อง ดูได้จากเพลาและร่องลื่นรับเพลา และที่ส่วนบนของเครื่อง ต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีถึงจะได้มีปั๊มลมที่อายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น สามารถวัดความถี่ และขนาดการสั่นสะเทือนด้วยเครื่องมือวัดความสั่น คัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งมอบสินค้าและติดตั้งให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรวจเปลี่ยนผ้าอัลแกลนด์ ขันน๊อตให้แน่นตรวจอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ในระบบ ให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด ถ้าน้ำมันหล่อลื่นในห้องตลับลูกปืนไม่เพียงพอจะทำให้ปริมาณน้ำมันที่ไปหล่อเลี้ยงพื้นผิวสัมผัสของตลับลูกปืนขาดหายไป ตำแหน่งที่ติดตั้งเกจ์วัดความดันควรจะอยู่ด้านข้างในแนวศูนย์กลางของท่อส่ง

ขั้นตอนการทำงาน ช่างเครื่องปั๊ม ที่ผู้สนใจอาชีพนี้ควรทราบ ดังนี้

  1. ทดสอบและปรับแก้เกจ์วัดต่างๆ ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า ตรวจการผุกร่อนกัดกร่อนของสว่านที่เปียกน้ำได้อย่างละเอียด เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเรา การเคลื่อนไฟของแปลงพ่วงแหวนเลื่อน ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน ทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม น้ำมันหล่อลื่นร่องลื่นรับเพลา ความต้านทานของเครื่องป้องกันไฟรั่ว อาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนต่างๆ เพื่อให้ ช่างเครื่องปั๊ม สามารถบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพื่อรักษาการทำงานของปั๊มน้ำให้สม่ำเสมอ ตลอดชีวิตการทำงาน การบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องคอยปฏิบัติทั้งขณะที่ใช้งานตามปกติ
  2. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและจารบีรองลื่น มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราภายใต้นโยบายแนวคิด เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มเพื่อให้เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มนั้นสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ช่างเครื่องปั๊ม ควรดำเนินการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วควรดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ สำหรับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ ควรที่จัดทำสมุดบันทึก ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องมือ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าประหนึ่งว่าตัวเราเองคือลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงการดูแลรักษา และตรวจสอบว่าได้ทำอะไรไปบ้าง การบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ ถ้ามีอะไรผิดปกติจะได้ทราบถึงที่มาของความผิดปกตินั้นได้อย่างรวดเร็ว
  3. ดูแลรักษาอาการรั่วตามเพลาและการซ่อมบำรุงกันรั่ว ทำได้ทั้งการจัดซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา และการซ่อมบำรุงตามอายุเป็นชั่วโมงการทำงาน ความดันด้านดูดและความดันจ่าย ช่างเครื่องปั๊ม ควรใช้เกจวัดความดันบวก เกจวัดความดันลบ ระยะเวลาที่จะต้องทำการซ่อมภายใน ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นในเสื้อของรองลื่น และการหมุนของแหวนน้ำมันสังเกตด้วยสายตา ว่าจะต้องทำเมื่อใด ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา โครงสร้าง ตรวจที่อัดกันรั่วและปลอกเพลาตรงที่อัดกันรั่ว ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกเพลาเนื่องจากการสึกหรอ วัสดุที่ใช้ และของเหลวที่ใช้กับปั๊มว่ามีลักษณะเช่นใด ต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันรั่วและปลอกเพลา โดยทั่วๆ ไปแล้วปั๊มไม่จำเป็นต้องเปิดออกมาตรวจสอบ แต่ในกรณีที่เกิดการกัดกร่อนของใบพัด
  1. ตรวจรอยรั่วท่อทางดูด สภาพของการต่อตรงระหว่างเครื่องสูบและมอเตอร์ตรวจเช็คบริเวณ coupling ถ้าเปลี่ยนไปจากสภาพเริ่มใช้งานเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากของเหลวที่ใช้ดูด มันเป็นการยากที่จะซ่อมแซมโดยไม่เปิดออกดู สภาพของการสึกหรอของชิ้นส่วนที่หมุนโดยเฉพาะตรงช่องว่างเล็กๆ ที่แหวนกันสึก อย่างไรก็ตามถ้าใช้ปั๊มกับของเหลวที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนโลหะ ช่างเครื่องปั๊ม ต้องตั้งศูนย์ระหว่างมอเตอร์และปั๊มทุกครั้งที่มีการถอดปั๊มและมอเตอร์ออกจากกัน ก็ควรที่จะต้องเปิดออกดูอย่างน้อย )วัดความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์ จุ่มน้ำหลังจากถอดออกตรวจและประกอบกลับเข้าไป เพื่อที่จะได้ทราบว่าควรที่จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนหรือไม่
  2. ทำการวัดอุณหภูมิของรองลื่น เราควรจดบันทึกข้อมูลในการตรวจเช็คทุกครั้งเพื่อนำมาวางแผนในการซ่อมบำรุงครั้งต่อๆ ไป เส้นตรงก่อนที่จะถอด ความประหยัดที่ลูกค้าจะได้รับ เราสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการคำนวณเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการ เมื่อเวลาจะใส่ให้เส้นทั้งสองเป็นแนวเดียวกัน แล้วจึงขันน็อตล็อค ความยาวของท่อจะต้องไม่มากจนเกินไป อุปกรณ์ต่อท่อควรมีน้อยที่สุดเพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน ช่างเครื่องปั๊ม บริการการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และอุปกรณ์ที่สามารถให้บริการได้ครบวงจร การเปลี่ยนทิศทางการไหลของของไหลในท่อ รวมถึงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ในการใช้งาน นอกจากนี้บริษัท ควรติดตั้งให้ได้ระดับ และได้แนวพอดีกับแนวเกลียวหรือข้อต่อของปั๊ม
  3. เทคนิคการซ่อมบำรุง การป้องกันการร้อนจัด และความสกปรกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากขณะที่ปั๊มน้ำทำงานจะมีการสั่นเล็กน้อย ใส่เข่าไปนั้นจะต้องเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ชนิดเดียวกันเท่านั้น ถ้าติดตั้งท่อไม่ดี อาจทำให้ส่วนที่งัดเสียหายได้ง่าย ช่างเครื่องปั๊ม ตรวจดูชิ้นส่วนภายในว่ามีการสึกหรอมากหรือไม่ ถ้าเพลามีรอยก็ให้จัดการทำให้เรียบ ท่อดูดควรจะโตกว่าขนาดหน้าจานด้านดูดของปั๊มน้ำ อย่างน้อยก็เท่ากับขนาดที่โตกว่าถัดไปจากขนาดหน้าจาน เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ เซ็ทตัว แล้วจึงกวดให้แน่นเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้รั่วอีก ไม่ใช้ท่อดูดขนาดเดียวกันหรือเล็กกว่าขนาดหน้าจานด้านดูด เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำไม่ดี ไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ระบุในสเปค

ระหว่างการใช้งานความร้อนจะเกิดขึ้นจากผิวสัมผัสของตัวลูกปืนกับผิวของตลับโดยมีน้ำมันหล่อลื่นเป็นตัวระบายความร้อน ซึ่งเป็นการยากที่จะบอกให้ว่าอุณหภูมิเท่าไรจึงจะเกิดอันตรายขึ้นกับตลับลูกปืนเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันหล่อลื่น ควรมีเสาหรือโครงรับน้ำหนักของท่อดูดที่แข็งแรงพอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงกดบนหน้าจานด้านดูดของปั๊มน้ำมากเกินไป เดินเครื่องในขณะที่ตัวปั๊มเอียง หรือไม่ได้ศูนย์นั้น ช่างเครื่องปั๊ม จะทำให้ตลับลูกปืนรับภาระหนักมากขึ้นกว่าค่าที่ได้ออกแบบมาทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น